W kwietniu 1945 roku inspektor szkolny w Ostrołęce Stanisław Nowicki powierzył kierownictwo  i organizację szkoły w Dąbrowach Marii Rogowskiej. Wkrótce przybyły dwie nauczycielki z Myszyńca: Maria i Zofia Nicewicz. Przy pomocy władz i mieszkańców wsi urządzono jedną salę lekcyjną u Michał Leonkiewicza. Dokonano spisu dzieci i po krótkim egzaminie zakwalifikowano do pierwszej lub drugiej klasy, ponieważ utworzono na początku dwa odziały tych klas. W roku 1945/46 zorganizowano i przygotowano drugą izbę  lekcyjną  w budynku po straży granicznej oraz utworzono trzecią klasę. W każdym następnym roku szkolnym tworzono klasę wyższą do klasy szóstej włącznie. Warunki pracy były ciężkie ze względu na brak budynku szkolnego, programów nauczania oraz sprzętu i pomocy naukowych.

W roku 1945/46 odeszły nauczycielki: Zofia i Maria Nicewicz, a przybyły: Irena Wądołowska, Halina Wiśniewska i Regina Tomaszewska. Liczba nauczycieli i uczniów oraz ich zaangażowanie w pracy ciągle rosło. Bardzo pilną sprawą było jak najszybsze rozpoczęcie budowy szkoły. Możliwości państwa po wojnie były bardzo skromne, sytuacja gospodarcza bardzo ciężka, tym bardzie pomoc mieszkańców wzrastała. W roku 1947 na budowę szkoły zakupiono i zwieziono cegłę z rozbiórki. Pieniądze na ten cel uzyskano ze sprzedaży gruntu wiejskiego. Cegła w ilości 100 tysięcy sztuk została przywieziona z Rozóg do Dąbrów w czynie społecznym. Przywieziono również inne materiały budowlane: piasek, kamienie, żwir. Materiał leżał na placu kilka lat z braku funduszy na rozpoczęcie wstępnych robót. Mieszkańcy, którzy najbardziej interesowali się życiem szkoły: Konstanty Wieczorek, Jan Kozon, Stanisław Kaczyński, Franciszek Trzciński czynnie uczestniczyli w pracach organizacyjnych budowy szkoły.  W roku 1953 przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, Jan Kozon w sprawie budowy szkoły udał się do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, co przyspieszyło rozpoczęcie inwestycji. W roku 1955 dokonano zamiany gruntu gromadzkiego na plac pod budowę. Szkołę w Dąbrowach budowała ekipa Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej. Po dwóch latach nowy budynek szkolny oddano do użytku.

W dniu 22 lipca 1957 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego.
Od września 2011 roku za Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego  utworzono Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowach, który funkcjonuje do chwili obecnej.