Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”.

John F. Kennedy