Grażyna Nosek - matematyka
Marzena Ostrowska - wychowanie przedszkolne, plastyka, logopedia
Marzena Murawska - wychowanie przedszkolne
Bogusława Pliszka -  matematyka, geografia,technika, wdż, informatyka
Urszula Jędrzejczyk - nauczanie wczesnoszkolne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Jolanta Mamajek -pedagog, nauczanie wczesnoszkolne,
Zofia Zaciek - nauczanie wczesnoszkolne, przyroda, wych. fizyczne, informatyka
Monika Mierzejewska - wych.fizyczne, informatyka, biologia, chemia
Bożena Ojdowska - język polski, zajęcia rewalidacyjne, historia, wos
Wiesława Dołęga - Dziczek - fizyka
Lilia Krasnopolska - Maliszewska - język angielski
Agnieszka Olender- język niemiecki
Małgorzata Mierzejek - historia, zajęcia rewalidacyjne
Kozłowska Agnieszka - religia, edb
Lilia Krasnopolska - Maliszewska - j. angielski 


Malwina Żarnoch

Ewa Kania

Rafał Kania

Małgorzta Zdunek