Wiecek Sylwia- przewodnicząca

Kaczmarczyk Iwona - zastępca

Jancewicz Aleksandra

Szydlik Iwona

Żarnoch Joanna

Jakubowska Ewa

Skonieczna Beata

Siurnicka Katarzyna