Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Monika Mierzejewska

Przewodnicząca:

Murach Amelia kl.VIII

Z - ca przewodniczącej:

Dawidczyk Maja kl. VIII

Skarbnik:

Drózd Julia kl.VIII